Collectie Busken Huet

  

Conrad Busken Huet en echtgenote Anna Busken Huet-van der Tholl

Conrad Busken Huet (1826-1886)

Conrad Busken Huet werd geboren te Den Haag op 28 december 1826. Busken Huet is een Nederlandse schrijver en literatuurcriticus die een voorname rol heeft gespeeld in de 19e eeuwse Nederlandse letteren. Door zijn zeer kritische stukken en scherpe toon verandert hij het aanzien van de kritiek voorgoed. Busken Huet is door zijn familie voorbestemd om dominee te worden, maar na enige jaren op de kansel verliest hij zijn geloof. Vanaf dat moment wordt de literatuur voor Busken Huet het allerbelangrijkste. Hij ziet het als taak het publiek goede literaire smaak bij te brengen en het niveau van de Nederlandse literatuur te verhogen. Zijn pen wordt echter zeer gevreesd en hij maakt vele vijanden. Nadat hij door een rel gedwongen wordt de redactie van het tijdschrift De Gids te verlaten, vertrekt hij naar Nederlands-Indië. De laatste jaren van zijn leven woont hij in Parijs. Hij wordt gedurende zijn leven niet erg gewaardeerd voor zijn pionierswerk en de inbreng van zijn literaire en culturele bagage. Officiële erkenning, eredoctoraten, of een benoeming tot hoogleraar blijven uit. Deze miskenning heeft hij nooit kunnen accepteren. De waardering voor zijn werk kwam pas na zijn dood (Parijs 1 mei 1886).

Onderwerp:

Conrad Busken Huet, literatuur, kunst

Jaar uitgave:1850-1895
Omvang:6 banden, met in totaal ca. 170 stukken
Documentsoort:voornamelijk gedrukt materiaal, enkele handschriftelijke stukken, beeldmateriaal
Ontsluiting:

zelfstandige titels via de bibliotheekcatalogus; getypte lijsten

inventaris

Algemene literatuur:

Brieven van Cd Busken Huet. Uitgegeven door zijne vrouw en zijn zoon. Haarlem, 1890.

Olf Praamstra, Bernt Luger, Harry G.M. Prick en Kees Nieuwenhuijzen, Conrad Busken Huet. (Schrijversprentenboek 25). Den Haag, 1986.

Olf Praamstra, Repertorium op de brieven van Busken Huet. Amsterdam, 1987.

Olf Praamstra, Busken Huet. Een biografie. Amsterdam, 2007.

Wikipedia

DBNL

Collectie Leeflang

Opmerkingen:bijeengeplaatst op signatuur MAG: Z oct 3601-3606
Groei:afgesloten
Overige informatie:In de collectie zijn werken van en over Conrad Busken Huet samengebracht. De publicaties en teksten zijn chronologisch geordend – met aan het slot necrologieën, en een enkel nagelaten werk. Naast zelfstandige titels omvat de collectie knipsels met teksten door Conrad Busken Huët. In de verzameling opgenomen secundaire literatuur omvat besprekingen van Busken Huet’s werken en knipsels over zijn werk en leven.