Collectie Bibliotheek van het Hendrik Kraemer Instituut

 Hendrik Kraemer

Bibliotheek van het Hendrik Kraemer Instituut (HKI)

In 1905 werd in Rotterdam de Nederlandsche Zendingsschool opgericht. In 1907 werd deze school verplaatst naar Oegstgeest. In 1946 werd de Zendingsschool omgezet in een Zendingshogeschool, dit met het doel om aan theologische kandidaten of verder gevormde theologen een aanvullende opleiding te geven met betrekking tot de zendingsarbeid. Ook andere typen van zendingsarbeiders (onderwijzers, artsen, landbouwkundigen enzovoorts) ontvingen hier een voor hen geschikte zendingsopleiding.

In 1971 fuseerde de hervormde Zendingshogeschool met de Zendingsopleiding van de Gereformeerde Kerken te Baarn tot het Hendrik Kraemer Instituut (HKI). De naamgever van dit instituut, Hendrik Kraemer (geboren Amsterdam 17 mei 1888, overleden Driebergen 11 november 1965), was taalkundige, zendeling, godsdienstwetenschapper en missioloog. Na zijn opleiding tot zendeling te Rotterdam (1905-1909) en een studie Indonesische taal- en letterkunde (1911-1921 promotie) werd hij als taalgeleerde en adviseur voor zendingsvraagstukken uitgezonden naar Nederlandsch-Indië (1922-1937).

In 1999 verhuisde het NKI van Oegstgeest naar het Landelijk Dienstencentrum van de Samen-op-Wegkerken te Utrecht. Toen de kerken in 2004 fuseerden, werd het HKI het opleidingsinstituut voor missionaire arbeid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), bestuurlijk onderdeel van opleidingscentrum Hydepark.

De geschiedenis van de bibliotheek gaat terug tot het jaar 1797, toen bij de oprichting van het Nederlandsch Zendelinggenootschap (NZG) te Rotterdam een kleine handbibliotheek werd opgezet ten bate van het zendingsonderwijs.

Onderwerp:

missiologie

Jaar uitgave:1537-1999 (zwaartepunt: 1850-1950)
Omvang:ruim 888 titels
Documentsoort:gedrukt werk: monografieën, tijdschriften, cartografisch materiaal; handschriften, waaronder enkele lontarhandschriften
Ontsluiting:

gedeeltelijk ontsloten in de computercatalogus op provenance: Hendrik Kraemer Instituut (Oegstgeest)

Een index op de artikelen in de aanwezige tijdschriften is te vinden op http://cdn.library.uu.nl/repertoriumextra/hki_index.html

Algemene literatuur:

Wikipedia: Hendrik Kraemer

Chr.G.F.de Jong, Beredeneerde bibliografie betreffende Hendrik Kraemer sinds 1988.

Het Utrechts Archief: Zendingshogeschool/Hendrik Kraemer Instituut

P.J. Izeboud, De bibliotheek van het Hendrik Kraemer Instituut : een beschrijving. [S.l.], 1985.

J.A. Zeilstra, "Hendrik Kraemer Instituut", in: Christelijke Encyclopedie. Kampen, 2005, 777-778.

J.A. Zeilstra, "Hendrik Kraemer", in: Christelijke Encyclopedie. Kampen, 2005, 1052-1053.

Chris de Jong, "Van Nederlandsch Zendeling Genootschap tot Hendrik Kraemer Instituut : twee eeuwen Nederlandse zendingsopleiding", in: Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800 20 (2012) 57-76.

Hans Visser, "Het Hendrik Kraemer Instituut (1971-2000)", in: Protestantse zendingsopleiding in Nederland (1797-2010). Onder red. van Gerrit Noort. zoetermeer, 2012, p. 143-184.

"Boekencollectie Kraemerinstituut in Utrecht ontsloten", in: Reformatotorisch Dagblad, 30-11-2013.
Opmerkingen:monografieën op formaat en jaar van publicatie (voor of na 1900) geplaatst op de signaturen: PKA ... tot en met PKH ... ; tijdschriften op HKI ... ; handschriften op Hs 17 B 83-129.

De collectie bevat veel materiaal in Oosterse talen (Maleis, Javaans, Bahasa Indonesia).

Het archief van het Hendrik Kraemer Instituut is ondergebracht in het Utrechts Archief.
Groei:afgesloten
Overige informatie:bij de verhuizing van het NKI naar Utrecht in 1999 werden de oudere boeken en tijdschriften uit de bibliotheek van het HKI als bruikleen in de UB Utrecht geplaatst. In 2004 werd de collectie verder uitgedund, door alle boeken vóór 1979 gepubliceerd te ontdubbelen en naar de UB over te brengen.