Collectie Vereeniging Dante Alighieri. Afdeling Utrecht

De Vereniging Dante Alighieri heeft ten doel het bevorderen van de kennis van de Italiaanse taal en cultuur. De vereniging, genoemd naar ItaliĆ«’s beroemdste dichter, ook filosoof en politicus, werd in 1889 opgericht met de hoofdzetel in Rome. Oorspronkelijk was het doel om bij de Italianen in het buitenland de kennis van taal en cultuur levend te houden; later kwam daar het verbreiden van de Italiaanse taal en cultuur voor niet-Italianen bij. De vereniging heeft zich over de hele wereld vertakt. In Nederland bestaan 17 afdelingen.

De afdeling Utrecht werd opgericht in 1924. Eerste voorzitter was Pietro Mariatti.

De Vereeniging Dante Alighieri in Nederland bracht een verzameling werken over Italiaanse letterkunde bijeen, die in 1925/1926 in bruikleen werd gegeven aan de Universiteit Utrecht. Kennelijk werd deze bruikleen later omgezet in een schenking. In de jaren 1928/29 en 1934/35 werden een aantal werken geschonken. In 1961/52 schonk Dr. Sneyder de Vogel namens de vereniging 37 titels.

Onderwerp:Italiaanse letterkunde
Jaar uitgave:nader te bepalen [ca. 1803-1939]
Omvang:nader te bepalen
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

deels ontsloten via de computercatalogus op provenances Vereeniging "Dante Alighieri" (Utrecht) en Vereeniging "Dante Alighieri". 

Algemene literatuur:

Minne G. de Boer, "Dante Utrecht door de jaren heen...", in: Notiziario, lente-zomer 1998.

Jan Buijs, "Twee aartsvaders van Dante Utrecht: Pietro Mariatti en Romano Guarnieri", in: Notiziario, 25 (2015), nr. 3, 5-8.

Dante Alighieri Utrecht

Collectie Guarnieri

Collectie Van Dooren

Opmerkingen:geplaatst op de signaturen MAG: 300 D ... , 332 J .. en Z oct 4482 - Z oct 4505 (ook andere signaturen?)
Groei:afgesloten
Overige informatie:bruikleen in 1925/1926 (later omgezet in schenking?), schenkingen in 1928/29 en 1934