Logo Universiteit Utrecht

Repertorium

Collectie A.C. de Vooys

 

A.C. de Vooys en zijn vrouw tijdens zijn afscheid van de Universiteit Utrecht in 1974 (fotograaf onbekend); Ex libris en boekstempel

Adrianus Cornelis de Vooys (1907-1993)

Adrianus Cornelis (Adriaan) de Vooys werd geboren te Assen op 22 januari 1907. Hij volgde middelbaar onderwijs aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium. De Vooys begon in 1926 zijn studie sociale geografie te Utrecht en promoveerde daar in 1932. Van 1934-1949 was De Vooys werkzaam bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van 1949-1973 was hij hoogleraar sociale aardrijkskunde en van 1967-1968 rector magnificus van de Universiteit Utrecht. De Vooys was gedurende 18 jaar redacteur van het Geografisch Tijdschrift.

Prof.dr. A.C. de Vooys overleed te Bilthoven op 28 juni 1993.

Adriaan de Vooys was de zoon van de filoloog Cornelis Gerrit Nicolaas de Vooys (1873-1955), hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde in Utrecht.

Onderwerp:

cartografie, sociale geografie, Nederland

Jaar uitgave:1798-1984
Omvang:ca. 100 kaarten; gedrukt werk: ca. 60 titels
Documentsoort: gedrukte kaarten; gedrukt werk: merendeels rapporten
Ontsluiting:

ontsloten in WorldCat onder provenance: Vooys, Adriaan Cornelis de, (1907-1993)

M. Kok, Katalogus van kaarten in de kollektie De Vooys in het Geografisch Instituut Utrecht : alleen kaarten van Nederland, uitgegeven vóór 1930. Utrecht, 1980.

Algemene literatuur:

H.W. Heslinga, “Over De Vooys en de geografie”, in: J. Hinderink en M. de Smidt (red.), Een sociaal-geografisch spectrum … Utrecht, 1974, XI-XLIII.

W.M. Karreman en M. de Smidt (red.), Redevoeringen en kleine geschriften van professor A.C. de Vooys : verzameling van niet eerder uitgegeven werk ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag, 22 januari 1987. Amsterdam [etc.], 1987.

J. Terwindt, “A.C. de Vooys (1907-1993)”, in: Geografie 10 (1993) 43.

Ben de Pater, Een tempel der kaarten: negentig jaar geografiebeoefening aan de Universiteit Utrecht. Utrecht, 1999.

Wikipedia

Catalogus Professorum

Opmerkingen:

de gedrukte kaarten zijn bijeengeplaatst op de signatuur: KAART: De Vooys ..

Groei:afgesloten
Overige informatie:schenking in of kort vóór 1980 van prof.dr. A.C. de Vooys