Logo Universiteit Utrecht

Repertorium

Collectie Alba amicorum

De Universiteitsbibliotheek Utrecht bezit een kleine verzameling van tien alba amicorum, vriendenboekjes die veelal op studiereizen werden meegenomen en waarin vrienden, studiegenoten, professoren en andere kennissen hun naam konden achterlaten, vaak vergezeld van een tekst, spreuk en soms met een tekening. De collectie beslaat de periode 1593 tot 1870. Negen van de tien zijn gedigitaliseerd. Van sommige is ook een inhoudsopgave.

De collectie op chronologische volgorde:

Hs. 1685 (5 L 41): Christophorus Stickius (1578-1651), student recht in Franeker en Leiden, 20 inscripties, 1593-1599 (zie ook Alba amicorum 1990, nr. 151) (link). Inhoudsopgave (Link)

Hs. 8 L 17: Jacobus Montanus, Antwerpen (1574-?), student theologie in Franeker en Leiden; studiereis naar Zwitserland, 90 inscripties, 1595-1599 (link). Inhoudsopgave (link)

Hs. 10 B 19: Joachim von Loss, Jena (1576-1633), student rechten in Jena, 22 inscripties, 1595-1597 (link)

Hs. 1686 (8 L 12): Everard Cornelis Booth (1577-1610), student letteren en theologie in Leiden; 94 inscripties (met twee van Booth zelf), 1596-1603 (zie ook Alba amicorum 1990, nr. 147) (link). Inhoudsopgave (link)

Hs. 1171 (7 B 16 dl 2.3): Johannes Lydius (1577-1643), student theologie in Leiden en Franeker, 13 losse bladen, 1599-1601 (link)

Hs. 1687 (5 L 39): Christiaan Moltzer (1727-1805), student theologie in Franeker en Utrecht, 65 inscripties, 1749-1751 (link)

Hs. 17 A 10: Dirk van den Ham, Utrecht (ca. 1742-1797), student theologie in Utrecht, 58 inscripties, 1761-1773 (link). Inhoudsopgave (link)

Archief Chevallier, Portefeuille VIII, nr. 8: Petrus Chevallier (1760-1825), 151 inscripties, 1778-1796 (zie ook Inventaris Chevallier, p. 67-71). Inhoudsopgave (link)

Hs. 17 A 30: Pieter Boddaert jr. (1766-1805), student rechten in Utrecht, 84 inscripties, 1786-1791 (link)

Hs. 20 B 7: Eduard de Hartog (1825-1909), student conservatorium in Parijs, 35 inscripties (en één verwijderd), 1840-1870 (link). Inhoudsopgave (link)

NB Het aantal inscripties en de jaartallen van die inscripties kunnen bij benadering zijn.

Inventaris Chevallier = Koert van der Horst, Inventaris van het archief van de familie Chevallier (ca. 1700-1900), Utrecht, 1992.

Onderwerp:

alba amicorum, vriendenboeken, Latijn, Grieks, Hebreeuws, kunst, tekeningen

Jaar uitgave:1593-1870
Omvang:tien boekjes
Documentsoort: handschriften
Ontsluiting:

zie boven

geheel Nederland (dus ook Universiteitsbibliotheek Utrecht): Alba Amicorum in Nederland (database)

Algemene literatuur:

C.L. Heesakkers en K. Thomassen (samenst.), Voorlopige lijst van alba amicorum uit de Nederlanden voor 1800. ‘s-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 1986.

Thomassen (red.), Alba amicorum, Vijf eeuwen vriendschap op papier gezet: Het album amicorum en het poëziealbum in de Nederlanden. Maarssen & ’s-Gravenhage, 1990.

Vignau-Wilberg, “Die Alba Amicorum des Arnoldus Buchelius”, in: Wallraf-Richartz-Jahrbuch 55 (1994) 239-268.

Sophie Liselotte Reinders, De mug en de kaars : vriendschap en liefde in alba amicorum van adellijke vrouwen uit de Noordelijke Nederlanden, 1575-1640 . [S.l., s.n.], 2017. (Proefschrift Nijmegen).

Kees Smit, “Eeuwige vriendschap : alba amicorum”, in: Tijdschrift Oud-Utrecht 92 (2020), nr. 2, p. 10-13.

Album amicorum (Wikipedia)

 

Opmerkingen:

Verkregen door aankoop of door schenking

Groei:afgesloten
Overige informatie:Onderdeel van de Collectie Handschriften