Logo Universiteit Utrecht

Repertorium

Collectie Rechtsgeschiedenis

Collectie Rechtsgeschiedenis

De Collectie rechtsgeschiedenis omvat een omvangrijke collectie Romeins recht, Nederlandse rechtsgeschiedenis en geschiedenis van de Europese rechtswetenschap.

In het verleden zijn twee belangrijke bibliotheken verworven, de bibliotheek van mr. L.M. Rollin Couquerque op het gebied van de Nederlandse rechtsgeschiedenis en de Romeinsrechtelijke bibliotheek van mr. J.C. Naber. Een deel hiervan bevindt zich in de Universiteitsbibliotheek locatie Binnenstad, een deel in de Universiteitsbibliotheek locatie Utrecht Science Park.

In de Binnenstad kan de de unieke verzameling Romeinsrechtelijk bronnenmateriaal geraadpleegd worden; wendt u zich tot de servicebalie.

Ongeveer 2000 gedrukte werken van 1500-1800 (JBRAR) zijn overgeplaatst naar de Universiteitsbibliotheek Utrecht Science Park en daar te raadplegen in de Leeszaal Bijzondere Collecties. Een aantal van deze werken is gedigitaliseerd en te vinden via de catalogus of de alfabetische lijst van gedigitaliseerde objecten bijzondere collecties.

Onderwerp:

canoniek recht, Romeins en oud-vaderlands recht, oud Frans, -Duits en -Belgisch recht

Jaar uitgave:ca. 1517-1989
Omvang:ca. 3000 publicaties
Documentsoort: gedrukt werk
Ontsluiting:

ontsloten via de computercatalogus op signatuur JBRAR

Plaatsingssysteem

Standlijst collectie “Rechtsgeschiedenis”

Algemene literatuur:

Collectie Rollin Couquerque

Collectie Naber

Opmerkingen:

deels bijeengeplaatst op JBRAR: …

Groei:afgesloten
Overige informatie:De collectie Romeins Recht in de Universiteitsbibliotheek Binnenstad bevindt zich in de Kamer Romeins Recht (studieruimte 0.80, rubriek B van het plaatsingssysteem). De boeken staan in afgesloten kasten; de sleutel voor de kasten in deze ruimte kunnen bij de servicebalie op de begane grond verkregen worden.