Logo Universiteit Utrecht, link naar homepage

Repertorium

Collectie Winkler

foto links: fotograaf onbekend (Collectie Universiteitsmuseum); rechts fotograaf en bron onbekend)

Klaas Christiaan Winkler (1908-1994)

K.C. Winkler werd geboren op 22 mei 1908 in Amsterdam, als zoon van prof. Cornelis Winkler, hoogleraar neurologie en psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam. Na het gymnasium ging K.C. Winkler in 1925 chemie studeren aan de Universiteit Utrecht en na zijn kandidaatsexamen in 1927 ging hij geneeskunde studeren. In 1933 legde Winkler het artsexamen af, waarna hij assistent werd op het laboratorium van prof. dr. H.C. Bungenberg de Jong. Tevens oefende Winkler tussen 1934 en 1939 een huisartsenpraktijk uit in Leiden. Hij promoveerde in 1938 te Leiden op het proefschrift: De membraan van de erythrocyt als tricomplex systeem. Van 1939 tot 1947 was Winkler werkzaam als conservator bij de afdeling bacteriologie en hygiƫne van de Universiteit Utrecht. In 1947 werd hij benoemd tot hoogleraar Bacteriologie aan de Universiteit Utrecht en in 1961 tot hoogleraar Besmettingsleer, welke leerstoel hij tot zijn emeritaat in 1978 bekleedde. Winkler was actief op diverse vakgebieden zoals: preventieve tandheelkunde, waterfluoridering, orale microbiologie, bacteriegenetica en ook de regelgeving rond de recombinant-DNA-technologie. Hij was ook gezocht als adviseur voor de industrie en de overheid. Prof. dr. Winkler overleed in Utrecht op 6 december 1994.

Onderwerp:

bacteriologie, epidemiologie, microbiologie, geneeskunde

Jaar uitgave: ca. 1930-1980
Omvang: 25 dozen (3 meter)
Documentsoort: handschrift: artikelen, lezingen, aantekeningen, foto's, tekeningen etc.
Ontsluiting:

getypte inventaris

index Collectie Winkler

Algemene literatuur:

Catalogus Professorum

P.G. de Haan, “Klaas Christiaan Winkler“, in: Antonie van Leeuwenhoek 45, nr. 1 (1979), 1-4.

Catharijnesingel 59 : een bijzonder gebouw met bijzondere bewoners : impressies ter gelegenheid van het 100ste geboortejaar van Prof. Dr. K.C. Winkler. Samenst.: Harm Snippe … et al. Utrecht, 2008.

K. C. Winkler symposium, convened before the Netherlands Society for Microbiology on September 9th, 1978, at the State University of Utrecht : dedicated to Prof. Dr K. C. Winkler at the occasion of his retirement from the chair of medical microbiology at the State University of Utrecht. [S.l.], 1978.

C.A. Kraaijeveld en J. Verhoef, “In memoriam prof. dr. K.C. Winkler“, in: Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 139 (1995), 589-590.

Opmerkingen:
Groei: afgesloten
Overige informatie: jaar van schenking: 1996