Logo Universiteit Utrecht

Repertorium

Collectie Faculteit Geowetenschappen (moderne collectie)

De Faculteit Geowetenschappen is een fusie uit 2003 van de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen en de Faculteit Aardwetenschappen. In januari 1987 kwam de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen tot stand als opvolger van de Interfaculteit der Aardrijkskunde en Prehistorie. De Faculteit Aardwetenschappen was op haar beurt de opvolger van de Faculteit Geologie & Geofysica. De collectie bestaat uit ca. 140.000 kaarten en 6.000 atlassen en wordt steeds aangevuld.

Afzonderlijke collecties

Naast de collectie Geowetenschappen (moderne collectie) zijn de volgende afzonderlijke moderne geografische collectiescollecties aanwezig:

Collectie A.C. de Vooys

Collectie C. Willems

Collectie De Roos

Collectie Van der Heijden

Collectie H.G. de Smit

Collectie Holderikx

Knipselarchief Utrechtse cartografen

Verzameling lantaarnplaatjes en dia’s van de Sociale Afdeling van het Geografisch Instituut (sinds februari 2017 overgebracht naar het Universiteitsmuseum Utrecht, Lange Nieuwstraat 106)

Collectie Luchtfoto’s (practicum luchtfoto-interpretatie)

Collectie M. de Smit

Collectie Meetkundige Dienst

Collectie Michels

Collectie Ministerie van Justitie

Collectie Mulock-Houwer

Collectie Nijmegen

Collectie Ormeling

Collectie Topografische Dienst

Collectie Topografische foto’s, prentbriefkaarten, platen en tekeningen van het Geografisch Instituut

Collectie Van der Heijden

Collectie Von Kellner

Collectie Wiersma

Collectie Wolters-Noordhoff

Onderwerp:

cartografie, zwaartepunt: algemene geografie

Jaar uitgave:1850-heden
Omvang:ca. 140.000 kaarten en 6.000 atlassen
Documentsoort: kaarten, atlassen, wandkaarten, reliëfkaarten, globes, braillekaarten, luchtfoto's, kalenders, rariora
Ontsluiting:

deels ontsloten in de computercatalogus (ca. 70%), vrij complete overzichten van shorttitles in digitale klappers (Word)

Catalogus van kartografische documenten in de kaartenverzameling van de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen van de Universiteit Utrecht, 1983-1991. Samengest. door Roelof P. Oddens. Utrecht, 1992.

Ineke J.C. Harms en Roelof P. Oddens, Catalogus van kartografische documenten in de kaartenverzameling van de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen van de Universiteit Utrecht : beschrijvingen januari 1992 – januari 1995. Utrecht, 1995.

Kaartenverzameling Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Universiteit Utrecht : plattegronden en stratengidsen geschonken door Cartografisch Instituut Cito-plan, Den Haag, maart 2001. Beschrijvingen: Ineke J.C. Harms en Roelof P. Oddens ; samenst. en eindred.: Roelof P. Oddens. Utrecht, 2002.

Kaartenverzameling Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Universiteit Utrecht : plattegronden geschonken door Uitgeverij Rijnland, Leiden, juli 1997. Beschrijvingen: Carla van de Geer en Roelof P. Oddens ; samenst. en eindred.: Roelof P. Oddens. Utrecht, 2002.
Algemene literatuur:

Portret van een tachtigjarige / [eindred.: Hein Hoitink]. Utrecht, 1989. (Gedenkboek ter gelegenheid van het tachtigjarig bestaan van het Geografisch Instituut der Rijksuniversiteit te Utrecht op 14 oktober 1988).

Ben de Pater, Een tempel der kaarten : negentig jaar geografiebeoefening aan de Universiteit Utrecht. Utrecht, 1999.

Minnaars der aarde, ver van huis en haard : over 125 jaar geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Eindred.: Ben de Pater. Utrecht, 2004.

Opmerkingen:
Groei:ja
Overige informatie: